NASZ APOSTOLAT
Świadectwo życia konsekrowanego, całkowicie oddanego Bogu, jest naszym pierwszym apostolatem.
Jako wspólnota zakonna służymy w Kościele, realizując różne formy posługi
zgodnie z duchem i charyzmatem Zgromadzenia.
Założyciel naszego Zgromadzenia Ks. Józefa Baudy, mimo nikłych środków materialnych,
niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, często niezrozumienia, a wręcz wrogości ze
strony otoczenia, podjął ryzyko by nieść wszelką pomoc tym, którym była ona konieczna.
Wiedział, że miłość, głęboki duch modlitwy, pokora i ofiara, czynią owocnymi wszelkie
podejmowane przez siostry prace apostolskie. Często powtarzał, że odrodzenie parafii, wiary,
gorliwości przyjdzie przez dzieci. Dlatego formował siostry by były „wychowawczyniami do życia i do wiary”.
Dzisiaj, tak jak na przestrzeni dziejów człowiek zawsze bardziej lub mniej świadomie szuka
Boga – jesteśmy po to, by mu w tym pomóc.
Staramy się odczytywać potrzeby współczesności i prosząc o światło Ducha Świętego,
wypełniać każdego dnia wolę naszego Pana. Pracujemy przede wszystkim w szkolnictwie
( przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie, kolegia i szkoły wyższe jako
katechetki, nauczycielki, wykładowcy ) oraz w innych apostolatach, w których nasza posługa
jest szczególnie potrzebna. Swoją troską obejmujemy zarówno dzieci i młodzież znajdującą
się w szczególnych warunkach, jak i pracę w domach dla rodzin potrzebujących pomocy,
matek z dziećmi dotkliwie doświadczonych w życiu, w pracy parafialnej. Siostry pracują
także w szpitalach i innych instytucjach kościelnych i świeckich. Oprócz Europy, swoją
pracą apostolską obejmujemy w Amerykę Południową gdzie potrzeby we wszystkich sferach
życia człowieka są ogromne; począwszy od zapewnienia ciepłego posiłku, a skończywszy na
opiece zdrowotnej, edukacji i wszelkiego rodzaju pomocy. Ważnym apostolatem jest
towarzyszenie ludziom w przeżywaniu żałoby, bólu po stracie najbliższej osoby. Obok stałej
służby apostolskiej siostry organizują rekolekcje i dni skupienia dla dziewcząt. Organizowane
są również dni pustyni dla młodzieży żeńskiej i pań pragnących spotkania sam na sam z Bogiem.
Tradycją naszych wspólnot jest organizowanie sesji ewangelizacyjnych
i wieczorów biblijnych dla laikatu. Troszcząc się o rozwój duchowy ludzi świeckich
obejmujemy ich modlitwą i czynnie włączamy w udział dóbr duchowych naszego Zgromadzenia.
Świeccy przyjaciele Zgromadzenia apostołując w swoich środowiskach
przekazując dar wiary i entuzjazm apostolski.

© Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi
Wszelkie prawa zastrzeżone.