FORMACJA
Powołanie
Mówiąc o powołaniu, mamy na myśli powołanie zakonne.
Dokonuje się ono w duszy, w naszym wnętrzu .Bóg mówi do każdego człowieka bez wyjątku.
Wsłuchanie się w ten głos jest istotą powołania każdego człowieka. Miłość i powołanie
zawsze idą w parze. Odkrywanie powołania jest odkrywaniem Miłości, jest odkrywaniem
sensu życia. Naszym zadaniem jest odkryć ten najdelikatniejszy i najważniejszy głos Miłości
w głębi własnej duszy.
O powołaniu można mówić, pisać wiersze, śpiewać…

Jeździec

Uciekałem przed Tobą w popłochu,
chciałem zmylić, oszukać Ciebie...
Lecz co dnia kolana uparte
zostawiały ślady na niebie.

Dogoniłeś mnie, Jeźdźcze niebieski,
stratowałeś, stanąłeś na mnie.
Ległem zbity, łaską podcięty,
jak dym, gdy wicher go nagnie.

Nie mam słów, by spod Ciebie się podnieść,
coraz cięższa staje się mowa.
Czyżby słowa utracić trzeba,
by jak duszę odzyskać słowa?

Czyli trzeba aż przejść przez siebie,
Twoim słowem siebie zawierzyć...
Jeśli trzeba, to tratuj do dna...
jestem tylko Twoim żołnierzem.

Jedno wiem i innych objawień
nie potrzeba oczom i uszom...
Uczyniwszy na wieki wybór
w każdej chwili wybierać muszę.
                             (J. Liebert)
Najpełniejszą i najpiękniejszą realizacją powołania jest odpowiedź dana Panu na wzór Jego i naszej Matki Maryi.


Formacja

"Postęp duszy nie na tym polega, aby dużo rozmyślała, ale na tym, by wielce miłowała.
Jaką drogą, pytacie, osiągnąć tę miłość? Decydując się dla miłości Boga pracować i cierpieć,
i wypełniać to postanowienie we wszystkich okolicznościach.
To prawda, że starczy rozmyślać o tym, co jesteśmy winni Bogu, kim On jest, a czym my
jesteśmy, aby dusza nasza przestała zrażać się trudnościami"
                                                        ( św. Teresa z Avila )

Nasze codzienne życie zanurzone jest w relacji do Jezusa i Jego Matki.
Kształtuje się ona poprzez poszczególne etapy formacji: począwszy od aspiratu, przez
postulat, nowicjat, śluby czasowe, profesję wieczystą i całe życie zakonne.
Aspirant obejmuje okres 2 miesięcy z możliwością przedłużenia go. To czas, gdy można
skonfrontować swe pragnienia i powołanie. Na kolejnych stopniach formacji: 2- letniego
nowicjatu, i 6- letniego junioratu trwa rozeznawanie powołania, poznawanie Zgromadzenia,
jego ducha, apostolatu, historii, życia świętych, doświadczenie milczenia, samotności i pracy.
Wszystko to dzieje się w nieustannym dialogu miłości z Panem. Ów dialog przenika każdą
chwilę dnia, czy to w klasztornej kaplicy na modlitwie, czy przy pracy, czy ze wspólnotą.
Apostolat Zgromadzenia jest realizowany w następujących kierunkach: edukacyjno –
wychowawczym, socjalnym, opiekuńczym. Pod płaszczem zwyczajności tętni życie, które
przybiera wiele barw; radości i smutku, bólu Kalwarii przeplatanego entuzjazmem poranków Zmartwychwstania.

Praca
Żyjemy i utrzymujemy się z pracy naśladując Chrystusa i Jego Matkę, którzy w Nazarecie
pracowali własnymi rękami, dzieląc zwyczajne życie każdego człowieka i każdej rodziny,
świadome, że także przez pracę włączamy się w zbawcze dzieło Chrystusa. Nauczamy,
wychowujemy ( szkoły różnych poziomów, przedszkola ) pracujemy w szpitalach,
instytucjach Zgromadzenia, Kościoła, państwowych; sprzątamy, gotujemy, szyjemy,
pierzemy, pracujemy w ogrodzie. Spełniamy wszystkie powierzane nam przez Zgromadzenie obowiązki.

Etapy formacji:
Postulat – po wcześniejszym zapoznaniu się wspólnoty z kandydatką w spiranturze oraz jej
oficjalnej prośbie następuje przyjęcie do postulatu, który trwa co najmniej 6 miesięcy.
Pod kierunkiem Mistrzyni nowicjatu postulantka jest wprowadzana w styl życia, łączący życie
duchowe z życiem apostolatu i z wymogami życia wspólnotowego.
Nowicjat – nowicjat rozpoczyna się obrzędem przyjęcia do nowicjatu, ma to miejsce podczas
Mszy Świętej w zakonnej kaplicy. Głównym zadaniem nowicjatu, który trwa dwa lata, jest
przyswojenie sobie przez nowicjuszkę ducha naśladowania Chrystusa i Jego Matki w formie
właściwej dla naszego Zgromadzenia, ukierunkowanie na życie w obecności Bożej i szukanie
Go we wszystkim, w milczeniu i samotności jak i pośród codziennych zajęć.
Śluby czasowe – śluby czasowe składa się podczas uroczystej Mszy Świętej na okres jednego
roku i odnawia co roku przez sześć kolejnych lat.
Śluby wieczyste – po upływie okresu ślubów czasowych składa się profesję wieczystą.
Od tego momentu siostra jest definitywnie włączona do wspólnoty Zgromadzenia.
Formacja ciągła – śluby wieczyste kończą etap formacji czasowej. Rozpoczyna się formacja
ciągła trwająca, aż do spotkania z Panem na progu wieczności. Jest to okres ustawicznego
obcowania z Panem we wszystkich wymiarach zakonnego życia, pogłębiania oblubieńczej miłości,
odkrywania i smakowania coraz głębszej modlitwy i pięknej odpowiedzi „Fiat” na
wzór naszej Matki i Pani Maryi.
© Zgromadzenie Sióstr Córek Maryi
Wszelkie prawa zastrzeżone.